Om företaget

 

Elis Eliasson lade grunden till Maskinbolaget i Mörrum AB med Elis Eliassons Maskinstation HB och Nya Maskinverkstaden AB. Den första plattmaskinen började tillverkas 1959 och Nya Maskinverkstaden AB registrerades 1960. Huvudverksamheten var att driva maskinstation, men man började lägga allt mer vikt på maskinverkstadens olika produkter. Produkter som tillverkades var bland annat plattmaskiner och delar till LM Ericsson samt Electrolux.

År 1963 ombildades de båda bolagen till Maskinbolaget i Mörrum AB.

År 1967 började vi som maskinåterförsäljare och första traktormärket blev Leyland Nuffield. På grund av kvalitets- och leveransproblem sades avtalet med Leyland Nuffield upp 1970 och ett nytt försäljningsavtal slöts med International Harvester.

I mitten av 1970-talet förlorade vi agenturen av International Harvester och nya avtal slöts med Valmet och Fiat. Dessa avtal varade till någon gång i början på 1980-talet, då båda argenturerna sades upp, och vi slöt då ett nytt avtal med Fendt. Massey Ferguson började vi sälja 1987 och det saluför vi även idag.

Christer Eliasson, företagets nuvarande VD, köpte företaget av Elis Eliasson 1987.

Vi är idag ett företag helt inriktade på försäljning och reperationsverksamhet. Maskinstations-verksamheten avslutades 2006, då vår sista maskin togs ur bruk.


         
Plattmaskin Ceve II                                         Cementblandare


         
International Harvester traktor                      International Harvester traktor


         
Det ursprungliga lagret                                 Besök på Sampo Rosenlew fabriken